» Nyheder

NyhedNy revideret udgave af fibergipspjecen

10-09-2013

Parterne bag fibergipspjecen – Danske Malermestre, Knauf, Fermacell, Gyproc og Dansk Byggeri – har fundet det relevant at revidere den pjece, der beskriver de gældende regler for, hvordan fibergipsplader håndteres i byggeriet. Dette er således den 3. udgave af pjecen.

Nogle af de væsentligste ændringer i den nye fibergipspjece er, at reglerne omkring kvalitetskravene Q1-Q4 også er indført for montage, spartling og malerbehandling på fibergipsplader.

Reglerne for montage har ligeledes gennemgået en kraftig revision, så der ikke kan være tvivl om, hvordan pladerne korrekt skal opsættes af tømreren.

Det skal også bemærkes, at kvalitetskrav Q3 fremover er at betragte som ”normal klasse”, dvs. at hvis Q-kvaliteten ikke er beskrevet i udbudsmaterialet, skal montage, spartling og malerarbejdet udføres efter reglerne for Q3. Her skal man særligt være opmærksom på de skærpede krav til montagens planhed, at der skal udføres skrabespartling, og ikke mindst at der skal monteres spartelskinne på udadgående hjørner.

Pjecen kan downloades på både Danske Malermestres hjemmeside og på MBA, og kan også bestilles som tryksag i vores webshop.

>> Gå pjecer

>> Gå til MBA

>> Gå til webshopNyheder