» Nyheder

NyhedFaglig voldgift ændrer arbejdstiderne

12-04-2011

En kendelse fra voldgiften fastslår, at arbejdsdagen inklusive pauser ikke må være længere end otte timer.

Sagen var bragt til voldgift af Malerforbundet i Danmark på baggrund af uenighed med Danske Malermestre om fortolkningen overenskomstens ordlyd i § 1 - arbejdstiden: "Den normale ugentlige arbejdstid er 37 timer, der fordeles på ugens første hverdage, således at ingen arbejdsdag er over otte timer".

Kendelsen kan få stor betydning for arbejdstiderne på de enkelte virksomheder.
Fremover vil det nemlig være et brud på overenskomsten, hvis svendene "sparer tid sammen" ved at arbejde længere i ugens første fire dage for så at kunne holde tidligt fri fredag.


>> Læs cirkulære "Voldgift om arbejdstid og pauser"

Nyheder