» Nyheder

NyhedSvært at skaffe kvalificeret arbejdskraft i malerfaget

02-08-2017

Hele 41% af malervirksomhederne oplevede stigende omsætning i 1. halvår 2017 i forhold til samme periode sidste år, mens kun 15% oplevede en tilbagegang. Forventningerne til 2. halvår 2017 er endnu mere positive, idet 48% af virksomhederne forventer stigende omsætning. 

 

Det viser den seneste konjunkturundersøgelse fra Danske Malermestre. Undersøgelsen er baseret på 219 virksomheder med en samlet beskæftigelse på 2.321 personer svarende til ca. 30 % af bygningsmalerfagets beskæftigelse.

 

Omsætningsfremgangen har medført en øget beskæftigelse i hovedparten af virksomhederne. I alt har 41% af virksomhederne øget beskæftigelsen i 1. halvår 2017, mens kun 12% har reduceret beskæftigelsen. Der er endvidere forventninger om en tilsvarende fremgang i 2. halvår 2017.

 

Desværre viser analysen, at virksomhederne allerede nu har meget svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft. 2/3 af virksomhederne har inden for de sidste 3 måneder måttet opgive at finde den arbejdskraft, de havde behov for, og tilsvarende har 2/3 måttet sige nej til opgaver, de er blevet tilbudt.

 

Som en reaktion på denne situation forventer 42% af de virksomheder, der har elever, at ansætte flere elever inden for det kommende års tid.

 

Læs hele analysen her.

 

Henvendelser vedrørende denne pressemeddelelse kan rettes til direktør Ole Draborg på tlf. 40 85 11 41. 

Nyheder