» Nyheder

NyhedFremgang i malerfaget i 2015

21-01-2016

Malerfaget har oplevet en pæn fremgang i beskæftigelse og omsætning i 2015. Men ændringen af boligjobordningen i 2016 gør ondt på de mindre malervirksomheder.

Det viser den netop offentliggjorte konjunkturundersøgelse fra Danske Malermestre. Undersøgelsen bygger på besvarelser fra 245 virksomheder med en med en samlet beskæftigelse på 2.343 personer, svarende til ca. 30 % af det samlede bygningsmalerfag.

 

Beskæftigelsen i malerfaget steg i løbet af 2015 med 700 mand svarende til 5 %, og især i 2. halvdel af 2015 var præget af positive tilbagemeldinger fra virksomhederne. Således meldte 52 % om stigende omsætning, mens kun 9 % oplevede faldende omsætning i 2. halvår 2015 i forhold til den tilsvarende periode i 2014.

 

Forventningerne til 1. halvår 2016 er mere afdæmpede. Generelt er der et flertal på 19 % og 17 %, der forventer henholdsvis stigende omsætning og stigende beskæftigelse i første halvår 2016. Men analysen afslører, at de mindste virksomheder med op til 5 ansatte ligefrem har negative forventninger til 2016. Det skyldes uden tvivl, at boligjobordningen fremover kun omfatter udvendigt arbejde.   

 

Endelig viser analysen, at den nye lejelov for private udlejningsboliger allerede har medført mindre malerarbejde i de private udlejningsboliger. 25 % af de, der arbejder med vedligeholdelse i private udlejningsboliger, har allerede oplevet et fald, og 42 % forventer at se et fald fremover.

 

>> Se analysen her

Nyheder